На 20 април гласуват Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
На 20 април гласуват Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора

53 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното априлско заседание, което ще се проведе на 20 април от 9:00 часа в зала „П.Р.Славейков“. В първа точка от дневния ред старейшините ще обсъдят и гласуват Бюджет 2022 на местната администрация. Това стана ясно днес от думите на председателя на местния парламент Мария Динева. В традиционната ѝ среща със старозагорските медии преди сесия на Общинския съвет взе участие и Николай Николов, председател на ПК по финанси и бюджет на ОбС. „Бюджет на възможностите на община Стара Загора, защото в днешните времена, когато инфлацията е двуцифрена, разходите за ток и газ, както и за хранителни продукти, се отразяват върху стойността му. С Бюджет 2022 Община Стара Загора ще запази темповете си на развитие. Стойността му е над 205 млн.лева и имаме увеличение с около14 %. Има увеличение в сферата на образованието с 15 на сто. Предвидени са разходите за увеличението на минималната работна заплата“, каза Николов. Той прогнозира, че ще се наложи актуализация на Бюджета след  няколко месеца.

По време на тридесет и седмото заседание ще бъде обсъдена  бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 - 2025 година. На първо четене ще бъде гласуван Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

Обсъдено ще бъде приемането на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2022 година, както и възлагането на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.Съветниците ще гласуват и освобождаването на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране временно изпълняващ длъжността управител.

В четвъртък ще бъде гласувано даване съгласие Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза с наименование Местна инициативна група (МИГ) – Чирпан. В него ще бъдат включени селата Яворово, Ракитница, Богомилово, Кирилово, Елхово и Сладък кладенец. „По този начин тези населени места ще имат възможността да кандидатстват за финансиране на проекти“, обясни Динева.

Старейшините ще разискват и възможността за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Стара Загора на СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ФУТБОЛА – БЕРОЕ“.

Автор: Община Стара Загора - Пресцентър
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали