На 11 и 12 май в мобилни пунктове събират опасни битови отпадъци в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
На 11 и 12 май в мобилни пунктове събират опасни битови отпадъци в Стара Загора

За поредна година, Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за безплатно разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. 

 

 

График за събиране на опасни битови отпадъци

Дата

Работно време

Локация

 

11.05.2023 год.

10:00 – 16:00 часа

Паркинг  парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“

 

12.05.2023 год.

10:00 – 16:00 часа

Паркинг до парк „Зелен клин“

 

 

В Мобилните пунктове гражданите могат да предават:

 • Лекарства с изтекъл срок на годност;
 • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
 • Лакове и бояджийски материали, разтворители;
 • Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
 • Домакински препарати / битова химия;
 • Фотографски материали;
 • Киселини / основи;
 • Мастила;
 • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
 • Препарати за растителна защита и борба с вредители.

Основните групи опасни отпадъци в дома са:

 • Живачни термометри и ампули, живак;
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Препарати за растителна защита;
 • Лекарства с изтекъл срок на годност.

 Опасните отпадъци може да се познаят по символите, изобразени на опаковките им.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Системата за разделно събиране на опасни битови отпадъци включва:

1.    Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци два пъти годишно с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

2.    Приемане на опасни отпадъци от домакинствата, генерирани на територията на общината извън организиран мобилен събирателен пункт по заявка от страна на Община Стара Загора.

3.    Последващо транспортиране и третиране на приетите по време на работата на мобилните пунктове и по заявка опасни отпадъци от домакинствата.

4.    Провеждане на информационни кампании, вкл. изготвяне и отпечатване на информационни материали.

За повече информация, може да посетите http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

 

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали