Лаборатория за иновации откри министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Лаборатория за иновации откри министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков в Стара Загора

Лаборатория за иновации по модул 4 от Националната програма „Иновации в действие" на Министерството на образованието и науката в тематичното направление „Позитивно образование и личностно развитие" откриха във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“. Основната цел е да се представят, структурират и генерират нови идеи по темата чрез съвместно сътрудничество между образователни институции, експерти от академичните среди и висши училища.

Част от събитието бе министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. „Лабораториите за иновации са част от надграждане, свързани с възможността за обмен на иновации, но не като споделяне на опит, а като възможност за съвместна работа на колеги от различни училища по отношение на структуриране и възможности за внедряване на проектна иновация. Всяка лаборатория ще приключи със завършен продукт“, каза в началото на откриването проф. Галин Цоков. Той допълни, че темата на лабораторията е изцяло нов подход, свързан с позитивното и личностно развитие, което трябва да бъде основна цел на образованието. „Щастливите ученици са най-голямата награда за нас като професионалисти. Позитивното образование не е само за постигане на благополучие, то е свързано и с преодоляване на определени трудности. То е търсене на смисъл в рамките на образователния процес - нещо, което е изключително важно за нашите ученици и за учителите, свързано е с мотивирането и с постигането на това, което ние си набелязваме в днешния ден, за да можем да го постигнем утре“, подчерта проф. Галин Цоков.

Той поясни, че в рамките на тези лаборатории ще бъдат свързани професионалистите – учители, директори, които работят съвместно и създават общности с една крайна идея.

В знак на признателност за съвместната работа, проф. Галин Цоков връчи на директора на Второ основно училище Милена Желязкова почетен знак на Министерството на образованието.

Думи към домакините отправи и зам.-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова. „Поздравявам ви за днешното откриване на лабораторията, убедена съм, че динамичните времена, в които живеем, обуславят тази необходимост от такъв тип нов модел в образованието, в който да търсим постиженията на децата в духа на емоционалната интелигентност и израстването,  както и личностната подкрепа, която те трябва да получават. Ние ще се радваме да виждаме щастливи и усмихнати ученици, което всъщност е целта на лабораторията. Сигурна съм, че резултатът от методологията ще бъде успешен и ползотворен“, приветства Надежда Чакърова.

На събитието присъстваха още Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра, Илияна Славова, главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование“, проф. Галя Кожухарова, декан на Педагогически факултет към Тракийски университет, проф. Ани Златева, преподавател в Педагогически факултет, проф. Таня Танева, директор на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, Иванка Сотирова, обществен посредник на Стара Загора, Бончо Григоров, председател на ПК по Образование, наука  и защита правата на децата към ОбС, представители на Регионално управление – Стара Загора, културни институции и училищната институция.

Дейностите на лабораторията за иновации се реализират под научното ръководство на проф. д-р Румен Стаматов, преподавател във Варненския свободен университет с над 20 книги и 70 статии в полето на психологията и развитието на позитивната психология, проф. д-р Румяна Неминска, преподавател в Педагогически факултет към ТрУ, доц. д-р Дончо Донев, преподавател по психология в Бургаски свободен университет, инж. Ирина Йотова, асистент по методика на обучението по информационни и STEAM технологии в ДИПКУ и Димитър Татарски, основател на социалния проект „Характер БГ“.

Партньори по тематичното направление „Позитивно образование и личностно развитие" са още 10 иновативни училища. Домакин на събитието е Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“, което от 2017г. трупа иновативен опит и изгражда работещи модели от успешни педагогически практики. В него се обучават 787 деца и ученици, разпределени в 33 паралелки и една подготвителна група. Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Автор: Стефани Бабадалиева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали