Конкурс „Моят вълшебен свят“ обявяват в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Конкурс „Моят вълшебен свят“ обявяват в Стара Загора

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационния център по зависимости към Община Стара Загора обявяват конкурс за създаване на рисунка, миниатюра или малка пластика, изработени от природни или отпадъчни материали с творческата тема на конкурса „Вълшебствата на природата“. В него могат да участват ученици от I до ХІІ клас от училищата в област Стара Загора, както и желаещи от цялата страна.

Целите на конкурса обединяват усилията за провокиране на интерес към творческа изява на деца и юноши, насърчаване на оригинално творческо и екологично мислене, за популяризиране на уникалното богатство на българската природа, защита на собствена позиция и лична ангажираност, съдействие за формиране на ново поведение и отговорност за опазване на околната среда, както и внимание към алтернативно поведение спрямо предизвикателствата, с които се сблъскват децата и юношите – вредата от употребата на психоактивни вещества; предпазване и предотвратяване на първа употреба на психоактивни вещества чрез ангажираност с полезни занимания и каузи.

Конкурсът се провежда в два раздела: „Малка пластика и/или миниатюра“ и „Рисунка“, а участниците са разделени в три възрастови групи I – IV, V - VII и VІІІ-ХІІ клас.

Правилата на конкурса са публикувани на уеб сайта на ПИЦ по зависимости: :

http://pic-starazagora.com и на страницата му във Фейсбук: https://www.facebook.com/pg/PICStaraZagora/posts/?ref=page_internal

Крайният срок за попълване и изпращане на регистрационен формуляр е  28 февруари 2022 г., а за  изпращане на конкурсните творби 15 април 2022 г.

Награждаването на отличените участници ще бъде на 27 май 2022 г.

Електронен адрес за изпращане на регистрационните формуляри: 

e-mail: pic.starazagora @abv.bg

Адрес за изпращане на творбите: гр. Стара Загора, 6000, ул. „Цар Иван Шишман“ № 96

За контакти и допълнителна информация: 042/23-00-24.

Автор: Росица Въльовска
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали