Информационно събитие за дуалното обучение проведоха в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Информационно събитие за дуалното обучение проведоха в Стара Загора

През изминалия ден, в конферентната зала на хотел „Верея“, екипът на проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Министерство на образованието и науката проведе информационно събитие за популяризиране на дуалната системата на обучение. Домакин бе Регионално управление на образованието – Стара Загора.

Г-жа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката, приветства участниците с добре дошли, а водещ на информационното събитие бе г-жа Полина Златарска, главен експерт в Министерство на образованието и науката.

„Стара Загора е първата област, в която стартира дуалното обучение и можем да споделим много добри практики. Пожелавам на младите хора и родителите им, събрали се тук - да използват това време и да направят най-добрия избор на образование и професия“, каза при началото на форума ресорният зам.-кмет на Община Стара Загора Иванка Сотирова.

Официални гости бяха още арх. Банко Банов - заместник областен управител и Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата в Стара Загора. Присъстваха и директори на професионални гимназии, експерти по професионално образование и обучение от областите Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол, представители на бизнеса от „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък, „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, Мини Марица-изток ЕАД и еДинамикс България.

Информационното събитие се реализира в рамките на проект BG05M2OP001- 2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на събитието бе да се запознаят родители и ученици с потенциала на дуалната система на обучение, възможностите за ранна младежка заетост и ползите за регионалното икономическо развитие.

В област Стара Загора дуална система на обучение се провежда в шест училища -  за Стара Загора са ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров, ПГЕТ „Г. С. Раковски“, ПГСД „Инж. Н. Ранчев“; за Казанлък са ПГ „Иван Хаджиенов“ и ППМГ „Никола Обрешков“; за Раднево ПГ „Св. Иван Рилски“.

Презентации представиха екипите за управление на Проекта от Министерство на образованието и науката и на Регионално управление на образованието – Стара Загора. В тях бяха показани проведените дейности – закупено оборудване, учебни помагала, софтуер, макети, симулатори, работно облекло за учениците, както и информация за проведени обучения на наставници, на учители и ученици. Представители на общо седем професионални гимназии от област Сливен, Ямбол и Хасково представиха добри практики по дуалната система на обучение.

Отворена и ползотворна бе дискусията с Мариета Георгиева – заместник- министър на образованието и науката, представителите на работодателите: инж. Марин Маринов, инж. Владимир Чучумишев и Олег Стоилов. Училищата и местната власт дадоха яснота за възможностите и практическите насоки за успешно партньорство в дуалната система на обучение. Интересни въпроси възникнаха от родители, ученици и директори на училища.

В днешния ден, информационното събитие по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ продължава с посещение на 80 родители и ученици в ПГ „Иван Хаджиенов“ и индустриалния бизнес, за да се запознаят на място с работата на учениците, които се обучават по дуалната систма на обучение в реална работна среда.

Автор: Стефани Бабадалиева

Улици с временна организация на движението във връзка с изпълнението на проекта за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора към 28 септември

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали