График на градския транспорт, обслужващ селата на територията на община Стара Загора, от 25.12.2022 г. до 01.01.2023 г.

Размер на шрифта: A A A
График на градския транспорт, обслужващ селата на територията на община Стара Загора, от 25.12.2022 г. до 01.01.2023 г.

„Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД уведомява жителите и гостите на Стара Загора, че на 31.12.2022  г. последните курсове на автобусите и тролейбусите, обслужващи линиите от вътрешноградски транспорт, ще бъдат в 18,30 часа. Последните курсове до селата, изпълнявани от градския транспорт, ще бъдат в 18,00 часа, в зависимост от маршрутните им разписания.

В дните 25, 26, 27 и 28. 12. 2022 г., 31.12. 2022 г. и 01.01. 2023 г., автобусните линии до селата, изпълнявани от градския транспорт, ще се движат при следното разписание:

 

 1. Автобусна линия № 13:

от кв.”Железник”

06,00; 06,25; 06,55; 07,55; 09,00; 09,55; 10,45; 11,15; 12,25; 12,55; 13,15; 13,42; 13,55; 14,55; 15,25; 15,55; 16,35; 17,15; 17,45; 18,15; 19,00; 19,42; 21,00; 21,25; 22,00

от кв.”Зора”

07,00; 07,40; 08,30; 09,00; 09,40; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 13,00; 13,20; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,50; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00

 1. Автобусна линия № 92:

час на тръгване от Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,00

Пряпорец, Борилово, Ново село, Старозагорски бани

през центъра и в двете посоки

09,10

14,00

Пряпорец, Борилово, Ново село, Старозагорски бани

през вилна зона на отиване / през център на връщане

15,10

 1. Автобусна линия № 94:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

06,30

Старозагорски бани, Сулица, Лозен, Сладък кладенец, Пъстрово  през вилна зона и в двете посоки

07,45

12,30

Старозагорски бани, Сулица, Лозен, Сладък кладенец

 през вилна зона и в двете посоки

13,50

16,30

Старозагорски бани, Сулица, Лозен, Сладък кладенец, Пъстрово - през вилна зона и в двете посоки

18,00

 1. Автобусна линия № 96:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

06,00

Старозагорски бани, Остра могила, Казанка

 през център на отиване / през вилна зона на връщане

07,05

10,00

Старозагорски бани, Остра могила, Казанка

през центъра и в двете посоки

11,05

18,00

Пряпорец, Борилово, Старозагорски бани, Сулица,

Остра могила, Казанка

през вилна зона на отиване / през център на връщане

19,30

 1. Автобусна линия № 15:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

06,50

Могила, Малко Кадиево

07,30

11,30

Могила, Малко Кадиево

12,30

17,30

Могила, Малко Кадиево

18,20

 1. Автобусна линия № 17:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

06,17

Гробищен парк, Хрищени, Колена

07,05

10,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена

11,00

12,00

Гробищен парк, Хрищени

13,00

14,00

Гробищен парк, Хрищени

15,00

16,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена

17,00

 1. Автобусна линия № 34:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена, Люляк

08,55

18,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена, Люляк

19,00

 1. Автобусна линия № 21:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

07,35

Малка Верея, Лясково

08,30

14,00

Малка Верея, Лясково

15,00

17,30

Малка Верея, Лясково

18,30

 

 

 1. Автобусна линия № 22:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,05

Еленино

08,45

14,18

Еленино

15,00

17,40

Еленино, Християново, Калояновец

18,30

 1. Автобусна линия № 23:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,30

Маджерито, Загоре

09,20

11,45

Маджерито, Загоре

12,30

13,40

Маджерито, Загоре, Коларово

14,30

17,20

Маджерито, Загоре, Коларово, Боздуганово

18,20

 1. Автобусна линия № 24:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

07,20

Богомилово, Кирилово, Елхово

08,20

09,25

Богомилово, Кирилово

10,10

13,40

Богомилово, Кирилово

14,25

17,10

Богомилово, Кирилово, Елхово

18,10

 1. Автобусна линия № 204:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,00

Богомилово, Гробищен парк 2

09,10

10,00

Богомилово, Гробищен парк 2

11,10

12,00

Богомилово, Гробищен парк 2, Ракитница

13,05

 1. Автобусна линия № 33:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,10

Телевизионна кула

09,00

12,01

Телевизионна кула

13,00

16,01

Телевизионна кула

17,00

 1. Автобусна линия № 62/65:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

07,05

Калитиново, Преславен, Горно Ботево

08,10

11,00

Калитиново, Преславен, Горно Ботево

12,05

14,30

Калитиново, Преславен, Горно Ботево

15,35

18,00

Калитиново, Преславен, Горно Ботево

19,05

 1. Автобусна линия № 64:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

07,30

Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви

08,30

09,30

Дълбоки, Оряховица

10,30

13,30

Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви, Руманя

14,35

17,30

Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви, Руманя

18,35

19,30

Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви, Руманя

20,50

 

 

На 29 и 30.12. 2022 г. автобусните линии до селата, изпълнявани от градския транспорт, ще се движат при следното разписание:

 1. Автобусна линия № 13:

от кв.”Железник”

05,00; 05,25; 06,00; 06,30; 06,55; 07,20; 07,35; 07,55; 08,20; 08,35; 08,55; 09,25; 09,55; 10,30; 10,55; 11,35; 11:55; 12,20; 12,35; 12,55; 13,25; 14,05; 14,25; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,15; 17,20; 17,50; 18,40; 19,00; 19,40; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,40

от кв.”Зора”

05,00; 05,15; 06,00; 06,40; 07,35; 08,10; 08,25; 08,40; 09,10; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,10; 13,10; 13,45; 14,10; 14,40; 15,00; 15,10; 15,40; 16:00; 16,10; 17,10; 17,45; 18,10; 18,30; 19,00; 19,20; 19,55; 20,10; 21,10; 21,50; 22,10; 22,40; 23,10

- курсовете в: 20,10; 21,10 и 22,10 часа се изпълняват до Тракийски университет.

 1. Автобусна линия № 14:

от кв.„Три чучура -север”

07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:00; 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18,25; 20:45.

от кв.”Зора”

06:20, 07:15, 07:40, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40, 21:25.

 1. Автобусна линия № 91:

час на тръгване от Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

12,00

Старозагорски бани, Пряпорец, Борилово – само на 30.12.

през вилна зона на отиване / през център на връщане

13,00

13,30

Старозагорски бани, Ново село, Пряпорец, Борилово

през центъра и в двете посоки

14,25

 1. Автобусна линия № 92:

час на тръгване от Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,00

Пряпорец, Борилово, Ново село, Старозагорски бани, Сулица - през центъра и в двете посоки

09,15

17,30

Пряпорец, Борилово, Ново село, Старозагорски бани

през центъра и в двете посоки

18,35

 1. Автобусна линия № 94:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

06,30

Старозагорски бани, Сулица, Лозен, Сладък кладенец, Пъстрово  през вилна зона и в двете посоки

07,45

12,30

Старозагорски бани, Сулица, Лозен, Сладък кладенец,

само на 29.12. - през вилна зона и в двете посоки

13,50

12,30

Старозагорски бани, Сулица, Лозен, Сладък кладенец, Пъстрово,  само на 30.12. - през вилна зона и в двете посоки

13,50

16,30

Старозагорски бани, Сулица, Лозен, Сладък кладенец, Пъстрово - през вилна зона и в двете посоки

17,50

 1. Автобусна линия № 96:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

05,30

Старозагорски бани, Казанка, Остра могила, Сулица, Старозагорски бани, Ново село, Пряпорец, Борилово

 през вилна зона на отиване / през център на връщане

06,25

10,00

Старозагорски бани, Остра могила, Казанка, Староза. бани, Ново село, само на 29.12. - през центъра и в двете посоки

11,05

10,00

Пряпорец, Борилово, Старозагорски бани, Остра могила, Казанка, само на 30.12. - през центъра и в двете посоки

11,20

12,00

Старозагорски бани, Остра могила, Казанка, Старозагорски бани, Пряпорец, Борилово, само на 29.12.

през вилна зона на отиване / през център на връщане

13,05

15,30

Старозагорски бани, Остра могила, Казанка

през центъра и в двете посоки

16,36

18,00

Старозагорски бани, Сулица, Остра могила, Казанка

през вилна зона на отиване / през център на връщане

19,12

 1. Автобусна линия № 17:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

05,40

Гробищен парк, Хрищени, Колена

06,30

06,35

Гробищен парк, Хрищени, Колена

07,24

07,00

Гробищен парк, Хрищени

08,00

09,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена

10,00

10,00

Гробищен парк, Хрищени

11,00

12,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена

13,00

14,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена

15,00

16,00

Гробищен парк, Хрищени

17,05

17,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена

18,00

19,10

Гробищен парк, Хрищени, Колена

20,00

 1. Автобусна линия № 34:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,00

Гробищен парк, Хрищени, Колена, Люляк

08,55

18,05

Гробищен парк, Хрищени, Колена, Люляк

19,00

 1. Автобусна линия № 44:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

06,25

Богомилово

07,10

 1. Автобусна линия № 24:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

-

Кирилово, Богомилово

06,20

06,50

Богомилово, Кирилово, Елхово

07,50

11,30

Богомилово, Кирилово

12,20

13,40

Богомилово, Кирилово

14,25

15,15

Богомилово, Кирилово, Елхово

16,10

17,20

Богомилово, Кирилово

18,12

19,35

Богомилово, Кирилово

20,15

20,30

Богомилово

21,15

 1. Автобусна линия № 204:

час на тръгване от

Ст.Загора

Населени места по маршрута

час на тръгване

от последна спирка посока Ст.Загора

08,00

Богомилово, Гробищен парк 2

09,10

10,00

Богомилово, Гробищен парк 2

11,10

12,00

Богомилово, Гробищен парк 2, Ракитница

13,05

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали