Експертно обсъдиха предстоящ проект за адаптация към климатичните промени в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Експертно обсъдиха предстоящ проект за адаптация към климатичните промени в Стара Загора

Днес в Общинска администрация Стара Загора се проведе среща за експертно обсъждане на предстоящ проект, целящ адаптация към климатичните промени. 

„За мен е огромно удоволствие да ви приветствам и да открия съвместната експертна среща за представяне на инвестиционна мярка „Зелени решения за междублоково пространство в кв. "Железник" за преодоляване на „Градския топлинен остров“  в Стара Загора“, каза в началото на събитието зам.-кметът по транспорт, чистота и екология Йордан Николов. „Участието ни в този иновативен проект, дава възможност да работим заедно с колегите от другите общини, Националния Доверителен Екофонд и норвежките партньори за прилагане на решения за справяне с негативните въздействия, причинени от климатичните промени. За нас е важно да изпълним пилотно тази мярка, за да можем да планираме същото или подобно действие на повече места в града ни“, допълни още той. 

Ирена Пенчева – директор на Национален Доверителен Екофонд, който е водещият партньор на този проект, представи историята на инициативата, първите стъпки и подходите, които се прилагат.

На срещата беше още и Камелия Георгиева, която е ръководител на проекта и представител на Национален Доверителен Екофонд. Тя обясни изпълнението на стратегията на местно ниво, както и какво предстои занапред. 

Екипът на Община Стара Загора презентира предлаганата мярка, изборът на обекти, местоположението и дейностите. „Въздействието на антропогенния фактор върху климата на Стара Загора има значително влияние. Микроклиматичните особености в района са повлияни от площта и гъстотата на застроените територии, видоизменената постилаща повърхност, транспорта и броя на населението. Основната заплаха по отношение на изменение на климата за Стара Загора, към която е насочена инвестиционната мярка е „Градски топлинен остров“, който се формира в резултат на повишаването на температурите, особено през лятото и пропуски в градоустройството на застроената територия на града“, обобщи Георги Симеонов, директор на Дирекция „Инвестиции и европейски проекти“ на Община Стара Загора.

Избраният обект понастоящем е организиран и се използва за паркиране на личните автомобили на живущите и е бетонова площадка на две нива с частично затревени участъци. Налични са единични дървета, стари метални уреди от детска площадка: катерушка, люлка и пързалка; улично осветление и дървени пейки. Автомобилите се паркират върху част от асфалтирани алеи от западната и южна част на площадката на междублоковото пространство и западно от един от жилищните блокове, стана ясно по време на срещата.

През летните дни пространството се нагрява силно от слънцето, жилищните блокове акумулират, чрез черните си покриви и панелни конструкции, голямо количество топлина, която впоследствие излъчват в околното пространство.  

Дървесна растителност е засадена в прилежащите територии на жилищните блокове и не прави сянка както на площадката, така и на местата за паркиране на автомобили. Поради тези причини междублоковото пространство не се използва активно от живущите в района и не е притегателно място за хората в квартала.

Проектът на Общината предвижда прилагане на комбинирани мерки – подмяна на настилка, озеленяване, използване на слънчева енергия и дъждовна вода за преодоляване на ефекта на „градския топлинен остров“ и създаване на благоприятна среда за отдих и социални контакти през горещите летни дни на живущите в малък район на старозагорския кв. "Железник".

На срещата присъстваха експерти и началници на отдели на Общинска администрация, местни групи от експерти и професионалисти, архитекти, озеленители, общински и регионални служби. 

Събитието е в рамките на Предефиниран проект № 3 BGENVIRONMENT-4.001 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България", финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, по който Община Стара Загора е партньор.

Автор: Стефани Бабадалиева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали