Близо 60 предложения ще разгледат общинските съветници на редовното си заседание през януари в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Близо 60 предложения ще разгледат общинските съветници на редовното си заседание през януари в Стара Загора

56 са предложенията, които са част от обявения дневен ред, за предстоящото заседание на Общински съвет Стара Загора. Това стана ясно от думите на председателя му Ивета Лазарова, която даде пресконференция заедно с председателя на ПК по законност и обществен към ОбС Стефан Анков и заместникът му Велина Атанасова. В срещата с местните медии взе участие  и зам.-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева.

От думите на председателя стана ясно, че старейшините ще разгледат сформиране на две нови временни комисии - за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, както и за анализ и изработване на дългосрочна стратегия за повишаване на стандартите за хранене в детските и учебни заведения.

Стефан Анков и Велина Атанасова коментира входираната Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 375 от 30.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. с Решение № 16 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 461/2016 на Административен съд – Стара Загора/, с вносители общинските съветници Дончо Радев, Ива Ангелкова, Галин Динев, Десислава Калоянова, Тодор Делчев, както и направените от тях предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

По време на първото за 2024 година заседание на Общинския съвет ще бъде обсъдено даване на съгласие за назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на  общинското дружество „Мересев“ ЕООД и провеждане на конкурс за избор на заемащ този пост. Ще бъде направен и избор на представители на ОбС в състава на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Съветниците ще гласуват и дарение за подпомагане на дейността на балетна трупа на Държавна опера – Стара Загора.

В януарската сесия влиза още предложение за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2024 -2027година, както и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Стара Загора за 2024 г. Подробности по ресорните точки даде зам.-кметът Павлина Делчева. Тя коментира и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд за настоящата година.

В януарското заседание ще бъдат гласувани утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, както и пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на общината. 

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали