Близо 50 предложения ще разгледат общинските съветници на заседанието си в четвъртък

Размер на шрифта: A A A
Близо 50 предложения ще разгледат общинските съветници на заседанието си в четвъртък

Близо 50 са предложенията, които са постъпили за разглеждане от Общинския съвет за този месец. Редовното заседание на общинските съветници ще се проведе на 27 октомври, от 9.00 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

Местният парламент ще гласува на първо четене Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора. В дневния ред ще бъде разгледано и стартиране на конкурс за изграждане на монумент на Светите братя Кирил и Методий „В основата е словото!“в парк „Св. Игнатий Старозагорски“. През годините различни граждански структури са депозирали в Община Стара Загора подобно намерение, което така и не е реализирано. В предложението на администрацията е записано още, че на провело се на 27 септември заседание на Обществения съвет е изготвено становище за обявяване на конкурс, както и правилата за него. Самата градина „Свети Игнатий Старозагорски“ е разположена на възлово място в града между улиците „Граф Игнатиев“ на север, „Петко Р. Славейков“ на запад, улица „Любен Каравелов“ на изток и улица „Св.св. Кирил и Методий“ на юг.

Съветниците ще гласуват още и структурни промени в общинските културни организации Музей „Литературна Стара Загора“  и  Къща музей „Гео Милев“. Изграждането на една обща структура с наличните специалисти в двата музея, ще гарантира оптималното им професионално ангажиране с оглед постигане на взаимозаменяемост и пълноценна целогодишна работа на институцията – мотивира се администрацията.

По време на 45-тото редовно заседание на старейшините ще бъдат гласувани още промени в Общинската транспортна схема, касаещи маршрутното разписание на автобусни линии №64 и №13.

Съветниците ще обсъдят и поемане на краткосрочен дълг, под формата на револвиращ кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на средства за собственото финансиране на Община Стара Загора по проект BG16M10P002-5.004- 0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора “ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, по реда на Закона за общинския дълг.

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали