Близо 120 предложения ще гласува Общинският съвет през септември

Размер на шрифта: A A A
Близо 120 предложения ще гласува Общинският съвет през септември

На редовното заседание на Общински съвет Стара Загора за септември са внесени за обсъждане 116 предложения. Първата точка, която ще разгледат старейшините в четвъртък, е удостояване посмъртно с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“ доц. Злати Златев.

Съветниците ще гласуват и създаването на автобусен билет за комбинирано пътуване, предоставящ неограничени пътувания в рамките на 30 минути на територията на града, който да е на стойност 1.60 лева, както и пакети електронни билети за градската част. Предвидена е опция с 10 броя билета на цена от 14.00 лева, с 30 – на цена 39.00 лева, както и 60 - на цена 72 лева. Валидността им да е 6 месеца от датата на закупуване, пише още в предложението.  

Местният парламент ще гласува още Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и актуализация на инвестиционната програма за 2022 година. Ако предложението срещне подкрепа, то ще бъдат включени основни ремонти на улици в селата Яворово, Казанка, Сулица, Остра могила, Калояновец и други, както и в града, заедно с  обезпечаването на благоустрояването на междублокови пространства. В предложението на Общинска администрация са описани и вътрешно компенсирани промени в разходите за инвестиции, свързани със завишаване на стойностите на някои от обектите заради драстично увеличените пазарни цени на строителните материали и разходите за труд.  От планираните разходи за благоустрояване на дворни пространства на детски ясли до края на годината ще бъдат реализирани такива в ДЯ № 1, ДЯ № 8 „Кокиче“ и ДЯ № 13 „Росица“. За останалите са изготвени проекти, а ремонтните дейности ще бъдат включени в инвестиционната програма за следващата година.

Ще бъде обсъдена и гласувана Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30. 06. 2022 година. В предложението е записано, че общите приходи по бюджета на общината за първото шестмесечие на годината са достигнали сумата 136 692 198 лева, от които приходи с държавен характер 72 736 633 лева и приходи с общински характер 63 955 565 лева. Спрямо уточнения годишен план 214 038 183 лева общите приходи са изпълнени 63.86 на сто. Отчетените разходи за същия период възлизат на 84 866 577 лева, от които държавни разходи – 53 365 818 лева,общински разходи – 30 344 380 лева и дофинансиране на държавни разходи с общински приходи – 1 156 379 лева.

В дневния ред на заседанието на ОбС влиза още избор на управител на МЦ  „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД и вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора.

Общинските съветници ще се произнесат и за именуване на улици в селата Богомилово и Змейово.

Редовното заседание за месеца е насрочено за 29 септември в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора, а началото му е в 9.00 часа.

 

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали