Новини на общински съвет

Близо 50 точки влизат в дневния ред на октомврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

Близо 50 точки влизат в дневния ред на октомврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

Близо 50 предложения съдържа дневният ред  на октомврийското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе дистанционно на 28 октомври от 9,00 часа. Електронното гласуване ще се осъществява  чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки ще…

Общински съвет Стара Загора прие Декларация за бъдещето на МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“

Общински съвет Стара Загора прие Декларация за бъдещето на МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“

Общинските съветници в Стара Загора приеха Декларация за бъдещето на МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“. Старейшините подкрепиха с 40 гласа „За“ позицията си за бъдещето на Минно-енергийния комплекс в контекста налаганата общоевропейска политика за енергийна трансформация на икономиките и политика на въвеждане на въглеродно неутрални технологии. Ето го целия текст на…

Общинските съветници подкрепиха инвестиционен проект за „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ - Стара Загора – отделение за лечение на Ковид

Общинските съветници подкрепиха инвестиционен проект за „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ - Стара Загора – отделение за лечение на Ковид"

Общинските съветници с пълно единодушие дадоха съгласие Община Стара Загора да стане партньор на Министерство на здравеопазването при изпълнението на инвестиционен проект „Ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ - Стара Загора – отделение за лечение на Ковид“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна…

Удостоиха проф. д-р Иван Божков със званието „Почетен гражданин“ на Стара Загора за 2021 г.

Удостоиха проф. д-р Иван Божков със званието „Почетен гражданин“ на Стара Загора за 2021 г.

Общинските съветници на Стара Загора избраха проф. д-р Иван Божков за носител  на званието „Почетен гражданин“ за 2021 година. След проведено тайно гласуване дългогодишен преподавател, ректор и председател на Съвета на настоятелите на Тракийски университет, бе избран с подкрепата на 45 старейшини. Отличието се връчва по повод Празника на града…

Над 100 точки влизат в дневния ред на септемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 100 точки влизат в дневния ред на септемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 100 предложения съдържа дневният ред септемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 30 септември от 9,00 часа в зала „П.Р.Славейков“, обясни на традиционната пресконференция председателят на местния парламент Мария Динева. Тя уточни, че голяма част от внесените предложения касаят прекратяване на съсобственост и разрешение…

Стартира втори прием на документи за финансово подпомагане на двойки за асистирана репродукция в Стара Загора

Стартира втори прием на документи за финансово подпомагане на двойки за асистирана репродукция в Стара Загора

На 20 септември, от 9.00 часа, в стая 215 на Община Стара Загора започва втори прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала. Входирането в администрацията на нужната документация може да се прави всеки работен ден от 9.00 часа…

Четирима са кандидатите за обществен посредник на Община Стара Загора

Четирима са кандидатите за обществен посредник на Община Стара Загора

Четирима са кандидатите за обществен посредник на Стара Загора. Документи за участие в конкурса са подали Анелия Димова, Анелия Калчева, Диана Искрева-Идиго и Надежда Чакърова. Временната комисия към Общински съвет Стара Загора, избрана с Решение №1194 от 29 юли 2021г., след проведено заседание на 4 септември 2021г., разгледа постъпилите документи…

По електронна поща могат да се подават сигнали към комисията за проверка и анализ на временните преместваеми обекти в Община Стара Загора

По електронна поща могат да се подават сигнали към комисията за проверка и анализ на временните преместваеми обекти в Община Стара Загора

С Решение № 984 от Протокол № 22/27.05.2020 г. на Общински съвет Стара Загора бе създадена Временна комисия за проверка и анализ на временните преместваеми /търговски/ обекти на територията на гр. Стара Загора. В тази връзка е създадена електронна поща: [email protected] за подаване на сигнали свързани с дейността на комисията.

Общински съвет Стара Загора обяви конкурс за заемане на длъжността

Общински съвет Стара Загора обяви конкурс за заемане на длъжността "Обществен посредник на територията на Община Стара Загора"

Общински съвет Стара Загора, в изпълнение на свое Решение № 1194 от 29 юли 2021 и на основание чл. 6 и 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора, приет с Решение № 302 от 27.11.2008, изм. с Решение № 922 от…

Над 90 предложения бяха разгледани по време на юлското заседание на Общинския съвет Стара Загора

Над 90 предложения бяха разгледани по време на юлското заседание на Общинския съвет Стара Загора

Над 90 предложения гласуваха днес общинските съветници в Стара Загора по време на редовното юлско заседание на местния парламент. След проведени дебати с 34 гласа „За“ беше одобрено създаването на Постоянна комисия за спазване на Етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали