Новини на общински съвет

Иванка Сотирова бе избрана за омбудсман за община Стара Загора

Иванка Сотирова бе избрана за омбудсман за община Стара Загора

На свое извънредно заседание Общинският съвет в Стара Загора избра нов обществен посредник. С 34 гласа бе подкрепена кандидатурата на Иванка Сотирова. Вотът бе таен, а общо в гласуването се включиха 43 от старейшините. Другите двама, които бяха допуснати до крайната фаза на конкурса, бяха Георги Туртуриков и Анелия Калчева.

На извънредна сесия се събира Общинският съвет

На извънредна сесия се събира Общинският съвет

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 14 март 2023 г. от 9:00 часа, в зала „П. Р. Славейков“,  ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора.

Трима кандидати за обществен посредник на община Стара Загора

Трима кандидати за обществен посредник на община Стара Загора

На 28 февруари /вторник/, от 12:00 часа, в стая 216 на Община Стара Загора ще се състои интервюто. Целта му е да се проверят и оценят познанията им в правозащитната област, както и вижданията им за взаимоотношенията между гражданите и местната власт.

Приеха нови по-ниски цени за пътуване с обществен транспорт в Стара Загора

Приеха нови по-ниски цени за пътуване с обществен транспорт в Стара Загора

Общински съвет Стара Загора одобри финансова подкрепа в размер на 15 000 лева в помощ на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението на 6 февруари в Турция и Сирия.  С пълно мнозинство, съветниците подкрепиха предложението на Община Стара Загора за солидарност. С минута мълчание започна февруарското заседание на местния…

Общински съвет Стара Загора обявява конкурс за избор на нов обществен посредник

Общински съвет Стара Загора обявява конкурс за избор на нов обществен посредник

Изисквания към кандидатите са да бъдат пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани, с високи морални качества, ползващи се с авторитет и уважение в обществото, с  постоянно местоживеене на територията на община Стара Загора, със завършено висше образование – образователна степен „магистър“, и минимум 10 (десет) години осигурителен стаж.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали