Новини на общински съвет

Близо 100 предложения разгледа Общинският съвет на Стара Загора на мартенското си заседание

Прието, с 46 гласа „За“, бе предложението за Правилник, който да даде възможност за отпускане на еднократна финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете в Стара Загора. 

Общинският съвет в Стара Загора ще заседава на 30 март (понеделник)

На основание чл. 50 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, председателят на ОбС Мария Динева свиква заседание на 30 март. Началото на редовната мартенска сесия ще бъде в 9.00 часа. В изпълнение указанията на Националния кризисен щаб е създадена организация за безопасност в зала…

Кметът на Стара Загора оттегля две предложения от мартенската сесия на Общинския съвет

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров оттегля две от предложенията на администрацията за предстоящото на 26 март заседание на Общинския съвет. Причината е липса на консенсус в групите, съставляващи местния парламент. Старейшините няма да разгледат точката, упомената в сайта на ОбС под №71, за даване на Предварително съгласие и разрешение…

Временно се преустановява приемът на документи за общинска помощ за асистирана репродукция

Временно се преустановява приемът на документи в Община Стара Загора на двойки с репродуктивни проблеми, кандидатстващи за финансова подкрепа за дейности по асистирана репродукция. Първоначално обявеният срок - от 2 март до 14 април, ще бъде удължен и съобщен допълнително. Мерките са във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на…

Областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Стара Загора отчетоха успешна година

Областният съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Стара Загора отчете своята едногодишна работа. По време на срещата на членовете на организацията бяха обсъдени приключилите мероприятия, както и набелязани нови за тази година. Поздрав и пожелание за ползотворна работа на СОСЗР отправи председателят на Общинския…

Започва прием на документи за финансово подпомагане за асистирана репродукция в Стара Загора

Тази година, в общинския бюджет, са заложени 90 хил. лева, които да бъдат в помощ на двойките и семействата, имащи нужда от процедури и дейности по асистирана репродукция.

За тринадесети път зарязаха лозите в старозагорското село Сулица

За тринадесети път зарязаха лозите в старозагорското село Сулица днес, а гости на празника бяха председателят на Общинския съвет Мария Динева и председателят на ПК по земеделие, гори, екология и развитие на селата Митко Маринов. По традиция и тази година бе избран Цар Трифон, което се случва след разчупване от…

Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: Приет бе Бюджет на реалните възможности

Около час продължиха дебатите преди приемането на най-важния финансов документ на Общината за годината. Той бе подкрепен с 38 гласа „За“. Макрорамката му е 148 364 818 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният…

Съветници предлагат общинска еднократна помощ за новородени в Стара Загора

Право да получат еднократна парична помощ имат родители на новородено дете или осиновители, български граждани, от които към момента на кандидатстване поне единият е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период поне една  година от датата на раждане или осиновяване, а другият - с…

Горещ телефон
за сигнали