Международен младежки център

Ръководител Моника Тодорова

Адрес гр. Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг № 19

Телефон 0884 68 60 23; 

Електронна поща  [email protected]

Интернет страница  https://iyc.starazagora.bg/

 

Международен младежки център реализира дейности, които се организират в няколко основни направления:
1. Обмен на добри практики
2. Дебати и дискусии
3. Национални и международни конференции
4. Неформални обучения и работни срещи
5. Клубове по интереси
6. Занимания за свободното време

Международен младежки център - Стара Загора предлага сигурна и толерантна работна среда, която се основава на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията и правата на човека, без да се фокусира върху социалните и етнически различия между младите хора. Центърът осигурява участието на младежите, младежките организации и асоциации в развитието на техните концепции и програми.

Международен младежки център е първият в България младежки център, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа за младежки центрове.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали