Местна комисия за БППМН

Секретар Донка Вътева Вътева

Специалист Диана Дечева Иванова

Адрес град Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 73 (до Радио Стара Загора)

Телефон (042) 605 516

Електронна поща [email protected]

 
 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


Функции на секретаря

Състав

Доклади

Превантивна дейност

Летни програми

Обявления

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали