Мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства - нова електронна платформа BEEKEEPER

Уважаеми земеделски стопани,
във връзка с новия начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури чрез новосъздадената електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от БАБХ
Ви уведомяваме, че до 31 януари 2021 г. трябва да направите своята регистрация в ЕПОРД.

https://epord.bfsa.bg/auth/login

Регистрацията и достъпа до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители. За целта е нужно лицата да имат единствено валидна електронна поща.

Важно е да се знае, че до 28 февруари 2021 г., в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД.

От 1 март 2021 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.


Съобщение от Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора

Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Ръководство за потребителите на ЕПОРД BEEKEEPER

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали