Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД
град Стара Загора

Изпълнителен директор: д-р Йовчо Йовчев 
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 2
Телефон: 042/62 37 50 - изпълнителен директор
Електронна поща: [email protected]

 

Медицински център "Стоян Киркович" ЕООД

Управител: д-р Румен Тенев
Адрес: ул.”Д-р Тодор Стоянович” № 15
Телефони: 042/69 84 41 - управител
042/69 83 50 - регистратура
Електронна поща: [email protected]

 

Диагностично-консултативен център I - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Георги Лисичков
Адрес: бул."Руски" № 62 
Телефон: 042/63 86 62
042/62 53 91 - регистратура
042/60 18 05 - регистратура детска поликлиника
042/63 36 56 - централа 
Електронна поща: [email protected]

 

Медицински център I - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Тодор Раев
Адрес: ул.”Цар Иван Шишман” № 41
Телефон: 042/62 52 70 - управител
042/62 20 92 - информация
Електронна поща:   [email protected] [email protected]

 

Дентален център I - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Стефан Иванов
Адрес:ул.”Свети Княз Борис” № 87
Телефон: 042/62 60 50 - управител
042/62 74 69 - хирургия 

 

Медицински център "Дерма гард" - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Райна Гърдева
Адрес: ул.”Генерал Столетов” № 0
Телефон: 042/64 90 71 - управител
042/63 10 45
Електронна поща: [email protected] 

 

Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Чавдар Дечев Попов
Адрес: ул.”Армейска” № 11
Телефон: 042/62 37 10 - управител
042/64 81 80 - централа
Електронна поща: [email protected]

 

Център за психично здраве - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Стефан Гарванов
Адрес: ул.”Армейска” № 16
Телефон:042/62 02 50 - управител
042/68 01 71 - регистратура
Електронна поща: [email protected]

 

Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Петьо Чилингиров
Адрес: ул.”Д-р Тодор Стоянович” № 15
Телефон: 042/62 71 25 - управител
042/61 41 96 - регистратура
Електронна поща: [email protected]
http://oncosz.com

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали