Изложби на представителството на СБХ в зала Лубор Байер

Размер на шрифта: A A A

Изложби на Представителството на СБХ в зала „Либор Байер“  /януари –декември/

11.01-11.02 - Национален конкурс за детска рисунка „Моят празник“ ; изложба

11.02-30.02- Младежка изложба на фондация „Пламък“                             

28.02-27.03 - Школа по изкуствата към читалище Родина „Аз съм българче, обичам…“      

01.04-15.04 – Изложба на Владо Кондарев - Чирпан 

01.05-15.05 - Кураторски проект доц. д-р Атанас Тотляков   

15.05-31.05 – Изложба на Злати Златев и Зорница Златева

01.06-15.06 – Изложба на Школа по ИИ към ЦПЛР  

15.06-30.06 – Заключителна изложба на пленер „Дружба“

01.07-31.07 - „Рисунка и малка пластика“      

01.08-31.08 - Самостоятелна изложба на Слави Славов         

01.09-15.09 - Самостоятелна изложба на Страхил Найденов

01.10-30.10 - Есенен Салон    

01.11-30.11 – Национална изложба „Графичен форум“ 2021

01.12-15.12 - Национален конкурс за детска рисунка „Моят празник“          

15.12 - Коледна изложба

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали