Водоем имот № 020017 в землището на с. Могила

Размер на шрифта: A A A

 

 

Обявление 155.16 KB 07/12/2017, 09:48

Съдържание 171.39 KB 07/12/2017, 09:48

Документация за участие 320.58 KB 07/12/2017, 09:48

Решение на Общински съвет 773.51 KB 07/12/2017, 09:48

Проект на договор 351.73 KB 07/12/2017, 09:48

Скица 175.23 KB 07/12/2017, 09:48

Образци на документи 122.97 KB 07/12/2017, 09:48


Съобщение  16/05/2018 , 14:54

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали