Съобщение до всички концесии публикувани в настоящия раздел

Размер на шрифта: A A A

Съобщение

Уважаеми участници, с настоящото Ви уведомявам, че Обявлението за концесии за услуги е обнародвано в Държавен вестник на 05.12.2017 г. и срокът за получаване на оферти е 35 дни след обнародването, т.е. до 09.01.2018 г. вкл.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали