Контакти

Контакти

п.к. 6000
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107

телефон за информация и централа: (042) 614 614, 
факс: (042) 25 91 32

горещ телефон за сигнали: 0800 157 37

E-mail за електронна кореспонденция: [email protected]

Портал за въпроси, сигнали и предложения: signals.starazagora.bg 

Важни телефони

телефон за информация и централа: (042) 614 614

горещ телефон за сигнали: 0800 157 37

дежурен общински съвет за сигурност: (042) 628 683,
614 821, 250 005; 0885 901 212

зимна поддръжка на пътищата:

Общински пътища:
PSI - дежурен база "Голеш" - 0882 988 437

Градска мрежа:
ДЗЗД "Грийн Партнърс - БКС" - дежурен - 0898 460 273

Сметосъбиране:
ДЗЗД "Грийн Партнърс - БКС" - дежурен - 0898 460 273

Може да се свържете с нас по всяко време

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали