Удължаване на срока за прием на документи за обявения конкурс за управител на "Мересев" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора

О Б Я В Я В А

На основание чл.62 и чл.63, ал.3 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, във връзка с Решение № 720/30.01.2017г. на Общински съвет, Община Стара Загора удължава срока за прием на документи за обявения на 01.03.2017г. конкурс за управител на „Мересев” ЕООД гр.Стара Загора до 06.04.2017г./ включително/.

Документите се приемат в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, ет.4, стая 405.

За справки: тел.042/614635

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали