Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността Главен инспектор в Отдел „Инвестиции и управление на проекти“

Размер на шрифта: A A A

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в Отдел „Инвестиции и управление на проекти“, Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 29.07.2019 г., като определя нова дата 19.08.2019 г.

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на посочената нова дата 19.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107 – Стая № 207, ет. 2 за решаване на тест.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе същият ден - на 19.08.2019 г., веднага след обявяването на резултатите от теста в 11.00 часа, в сградата на Община Стара Загора бул. „Цар Симеон Велики“ № 107 – Стая № 207, ет. 2.

 

Председател на Конкурсната комисия:  /п/
инж. Янчо Калоянов 

 

 

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали