Покана за участие в анкета

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора продължава работата по изготвянето на Интегрирания План за развитие на града през следващия програмен период 2014-2020г. С решение №582 / 31.01.2013г. Общински съвет Стара Загола одобри окончателно предложените зони за въздействие по плана, а месец по-късно зоните бяха одобрени и от Управляващият Орган на ОПРР.

На този етап от развитието на проекта е много важно широкото участие на местната общност за определянето на приоритетите в развитието на Стара Загора през следващият програмен период 2014-2020г.

В тази връзка Община Стара Загора отправя покана към гражданите, НПО, представители на бизнеса и всички заинтересовани страни да се включат в анкетата на сайта на Общината  в рубриката „Интергиран план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора” с идеи и конкретни предложения за проекти. Проектите, включени в Интегрирания план на Стара Загора ще бъдат основното средство за получаване на еврофинансиране през следващият програмен период.

Вашите предложения, Вашето мнение и идеи са много важни за бъдещото развитие на нашия град и ще позволи на Община Стара Загора да отговори в максимална степен на обществените очаквания.

Бъдете активни !

Очакваме вашите предложения до 7-ми май 2013г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали