Обява за подбор по документи за длъжността "Тракторист", Звено "Озеленяване и комунални дейности"

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Тракторист", Звено "Озеленяване и комунални дейности"

 

1.Кратко описание на длъжността:

• Управлява и обслужва трактор с всички видове прикачни машини, устройства и съоръжения.
• Следи за нормалната работа на двигателя и спазва правилата за безопасност на движението по време на работа.
• Поддържа в техническа изправност зачисленото МПС, познава характеристиките му и следи за безаварийното транспортно обслужване.
• При необходимост от заместване в автопарка на звеното да управлява и други транспортни средства, за които има свидетелство за управление.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Втора степен на професионална квалификация, завършен Х клас.
• Професионален опит – минимум една година
• Свидетелство за управление на МПС, категория „С“ и „Ткт“.3. Необходими документи:

• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено образование.
• Копие от документ за управление на МПС в изискваните категории.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

4. Вид заетост:

• Пълно работно време.

Документите на кандидатите ще се приемат до 02.09.2016 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали