Обява за подбор по документи за длъжността "Специалист", Отдел "Човешки ресурси", Дирекция "Административно-правно обслужване"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Специалист", Отдел "Човешки ресурси", Дирекция "Административно-правно обслужване".

 

1. Кратко описание на длъжността:

• Осигурява административното обслужване на служителите от общинска администрация.
• Отговаря за образуването, съставянето и поддържането на трудовите досиета на служителите.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Средно образование.

3. Допълнителни умения и квалификация:

• Компютърна грамотност.
• Познаване на нормативната уредба – Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация и подзаконовите нормативни актове.
• Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

4. Необходими документи:

• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено образование.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация.

Документите на кандидатите ще се приемат до 05.05.2016 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали