Обява за подбор по документи за длъжността "Работник секач", Звено "Озеленяване и комунални дейности"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Работник секач", Звено "Озеленяване и комунални дейности".

 

1.Кратко описание на длъжността:

• Отсича и подрязва клони и стъбла на дървета с моторен трион, както от земя, така и от открита платформа с повдигащо устройство.
• Нарязва отсечените дървета и клони с ръчен верижен трион.
• Поддържа машините, с които работи в изправност. Отговаря за правилната експлоатация и опазване на машините и спазва инструкциите за безопасни условия на труд.


2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Основно образование.
• Професионален опит – предимство е, но не се изисква.
• Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези.3. Необходими документи:

• Автобиография/СV.
• Копие от диплом за завършено образование.
• Копие от документ, удостоверяващ правоспособността за работа с моторни триони и храсторези.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/.4. Вид заетост:

• Пълно работно време.

Документите на кандидатите ще се приемат до 02.09.2016 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали