Обява за подбор по документи за длъжност "Ветеринар" към Общински приют за безстопанствени животни

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Ветеринар" към Общински приют за безстопанствени животни

1. Кратко описание на длъжността:

Извършване на  физически преглед и диагностициране  здравния статус на животните постъпили в приюта. Проследяване на здравословното им състояние и лечение. Ваксиниране, обезпаразитяване и кастриране на настанените безстопанствените кучета, съгласно Програмата за овладяване популацията на безстопанствените животни и Закона за защита на животните.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен - Магистър;
  • Професионална област – Ветеринарна медицина;

3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – Професионален опит като ветеринарен лекар, техник или фелдшер ще бъде считан за предимство на кандидатите.

4. Необходими документи:

  • Автобиография/СV по европейски образец /със снимка/;
  • Копие от диплома за завършено образование.
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако има такъв/.
  • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация при наличие на такава.

Документите на кандидатите следва да бъдат представени в срок до 18.10.2019 г. /включително/ в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана от комисия, като одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Горещ телефон
за сигнали