Обява за подбор по документи за длъжност „Специалист Кариерно ориентиране" в Център за подкрепа за личностно развитие

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ“ В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Основни отговорности – Специалистът кариерно ориентиране предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища; информира и консултира родители и граждани. Подпомага дейността на педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране.

Работно време - 8:30 – 17:30 часа (8 часа)

Брой на свободните работни места - 2

Дата, от която работното място е свободно - 01.09.2019 г.

Място на работа – Център за подкрепа за личностно развитие – Кариерно ориентиране, бул. „ Княз Александър Батенберг“ № 19

Изисквания за заемане на работното място:

Степен и област на образование: Да са завършили висше образование, минимална квалификационна степен „Бакалавър“. Професионална област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Психология“, „Социални дейности“ и „Социология“; професионална област на висшето образование „Педагогически науки“, всички професионални направления; професионална област на висшето образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Философия“, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионални направления.

Изискван към професията опит: да притежават опит в консултиране, информиране, обучение и работа с клиенти (мин. 120 часа).

Умения за работа с компютър - добро познаване и опит при работа с MS Office, интернет

Необходими документи:

  1. Заявление за заемане на длъжността; 
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
  4. Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

Забележка! Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Документите се подават лично до 30.08.2019 г. от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа в сградата на Община Стара Загора, ет. 7, стая 707.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Одобрените кандидати ще бъдат включени в сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF.

Горещ телефон
за сигнали