Обява за подбор по документи за длъжност "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

1. Кратко описание на длъжността:

Обгрижване на безстопанствените животни, настанени в приюта. Осигуряване на храна и вода за животните, почистване, подреждане и дезинфекциране на клетките и терените обитавани от настанените в приюта животни.

 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен – Средно образование;
  • Специалност  – Ветеринарен техник;
  • Професионален опит – При наличие на обявената специалност професионален опит не се изисква. При липса на специалност „ветеринарен техник“ изискуемият професионален опит е минимум две години в дейности по обгрижване на животни.

3. Необходими документи:

  • Автобиография/СV по европейски образец /със снимка/;
  • Копие от диплома за завършено образование.
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако има такъв/.
  • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация при /наличие на такава/.

Документите на кандидатите следва да бъдат представени в срок до 18.10.2019 г. /включително/ в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана от комисия, като одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Горещ телефон
за сигнали