Обява за подбор по документи за длъжност "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист ветеринарно-санитарни дейности“ / “Гледач на животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

1. Кратко описание на длъжността:

Обгрижване на безстопанствените животни, настанени в приюта. Осигуряване на храна и вода за животните, почистване, подреждане и дезинфекциране на клетките и терените обитавани от настанените в приюта животни.

 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен – Средно образование;
  • Специалност  – Ветеринарен техник;
  • Професионален опит – При наличие на обявената специалност професионален опит не се изисква. При липса на специалност „ветеринарен техник“ изискуемият професионален опит е минимум две години в дейности по обгрижване на животни.

3. Необходими документи:

  • Автобиография/СV по европейски образец /със снимка/;
  • Копие от диплома за завършено образование.
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако има такъв/.
  • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация при /наличие на такава/.

Документите на кандидатите следва да бъдат представени в срок до 18.10.2019 г. /включително/ в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана от комисия, като одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали