Обява за подбор по документи за длъжност "Ландшафтен архитект"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Ландшафтен архитект"

1. Кратко описание на длъжността:

Проектиране, дизайн, изграждане и поддръжка на общинската зелена система. Планиране и изработване на проекти за озеленени площи, паркове и градини около жилищни, обществени, производствени и търговски сгради или терени на територията на Община Стара Загора. Контролиране на изграждането, поддържането и управлението на озеленените терени.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователна степен – Висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър”;
  • Специалност  – Ландшафтна архитектура;
  • Професионален опит – не се изисква.

3. Необходими документи:

  • Автобиография/СV по европейски образец /със снимка/;
  • Копие от диплом за завършено висше образование по съответната специалност;
  • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността и вида на професионалния опит /ако притежава такъв/;
  • Копие от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива/;

Документите на кандидатите ще се приемат до 18.10.2019 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Горещ телефон
за сигнали