Обява за набиране на персонал за длъжността "Инспектор, обществен ред и сигурност" за пет свободни позиции

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора набира персонал за длъжността „Инспектор, обществен ред и сигурност" за пет свободни позиции.


Работата на инспекторите ще включва извършване на ежедневни обходи по предварително изготвен маршрут и проверки за спазване на разпоредбите на приетите от Общинския съвет наредби и по други нормативни документи, с цел предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред.


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• средно образование;
• шофьорска книжка – катeгория B.


2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

• опит в охранителната дейност;
• добра физическа подготовка;
• умения за работа в екип, мотивация за работа и усъвършенстване;


3. Необходими документи:

• Автобиография /СV ;
• Копие от дипломи за завършено образование и допълнителни квалификации;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
• Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.


Документите на кандидатите се приемат до 31 Март, 2016 г. в стая №401, Отдел „Човешки ресурси" в Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" №107. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали