Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист, организатор спортни бази", Звено "Спорт за всички и спортни дейности"

1.Кратко описание на длъжността: Организира работния процес в спортен обект  Плувен басейн. Координира работата между спортния обект и началника на отдел „Спортни дейности“. Разработва графика за работното време на съоръжението и следи за неговото спазване. Води присъствена форма и участва в работния график на спортния обект. Координира и контролира работата…

Процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ /на трудов договор/ Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по…

Процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“  /на трудов договор/ Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019…

Процедура за набиране и подбор на персонал за „Център за обществена подкрепа“

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Център за обществена подкрепа“  /на трудов договор/ Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и…

Процедура за набиране и подбор на персонал за „Преходни жилища“ и „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години"

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал за „Преходни жилища“ и „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години" /на трудов договор/ Във връзка с изпълнение на проект Проект BG05M9OP001-2.019-0032-C01 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.019…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали