Конкурси и обявления за работа

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“. Необходими документи: СV - автобиография Копие на диплома за образование /минимум средно образование/ Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Документи се подават в стая 401,…

Удължаване срока за прием на документи за избор на управител на МЦ "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД

На основание чл.63, ал.3 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества,  във връзка с Решение № 2409 от 25.07.2019г. на Общински съвет, Община Стара Загора удължава срока за прием на документи на обявения на 05.08.2019г. конкурс за управител на…

Конкурс за управител на МЦ "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД

На основание чл. 60 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества с общинско участие, Решение № 2409 от 25.07.2019г.на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1445 от 29.07.2019г. на Кмета на Община Стара Загора     О  Б …

Обява за подбор по документи за длъжност „Специалист Кариерно ориентиране" в Център за подкрепа за личностно развитие

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ“ В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Основни отговорности – Специалистът кариерно ориентиране предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища; информира и консултира родители и граждани. Подпомага дейността на педагогическите съветници,…

Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността Главен инспектор в Отдел „Инвестиции и управление на проекти“

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността Главен инспектор в Отдел „Инвестиции и управление на проекти“, Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 29.07.2019 г., като определя нова дата 19.08.2019 г. Допуснатите…

Горещ телефон
за сигнали