Конкурси и обявления за работа


Обява за подбор по документи за длъжността "Огняр - поддръжка"

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА  ДЛЪЖНОСТТА  „ОГНЯР-ПОДДРЪЖКА“,  ЗВЕНО „СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ“ 1.Кратко описание на длъжността: Осигурява нормална работа на отоплителната инсталация в централната сграда на администрацията през есенно-зимния сезон. Води отчет за разходите в отоплителната инсталация и оформя всички документи. Поддържа водопроводната…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел „Спортни дейности“

Списък на допуснатите кандидати 26/06/2020, 09:54 Списък на недопуснатите кандидати 26/06/2020, 09:54 Система за определяне на резултатите 26/06/2020, 09:54

Конкурс за възлагане на управлението на лечебно заведение - "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Стара Загора" ЕООД

На основание чл. 3, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповед № 10-00-1661  от 15.06.2020г. на Кмета на Община Стара Загора, се публикува, че с Решения…

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Образование“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Началник на отдел „Образование“  1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит 4 години;  …

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Спортни дейности“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Началник на отдел „Спортни дейности“  1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит 4 години;…

Община Стара Загора набира инструктори за "Въжена градина"

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“  и Парк „Артилерийски“. Необходими документи: СV – автобиография; Копие на диплома за образование /минимум средно образование/; Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Документи се подават…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали