Конкурси и обявления за работа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел "Устройство на територията"

Списък на допуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:05 Списък на недопуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:05 Система за определяне на резултатите  15/05/2020 , 17:05

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Туризъм и младежки дейности"

Списък на допуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:00 Списък на недопуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:00 Система за определяне на резултатите  15/05/2020 , 17:00

Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт в Отдел „Устройство на територията"

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел „Устройство на територията“, Дирекция „Строителство и инвестиции“ 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна…

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Инвестиции”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Началник на отдел „Инвестиции”, в Дирекция „Инвестиции и европейски програми“ 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен…

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Туризъм и младежки дейности“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Началник на отдел „Туризъм и младежки дейности“ 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на Отдел "Административно и информационно обслужване"

Списък на допуснатите кандидати  18/04/2020 , 09:09 Списък на недопуснатите кандидати  18/04/2020 , 09:09 Система за определяне на резултатите  18/04/2020 , 09:09

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали