Конкурси и обявления за работа

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Инвестиции”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Началник на отдел „Инвестиции”, в Дирекция „Инвестиции и европейски програми“ 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен…

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Туризъм и младежки дейности“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Началник на отдел „Туризъм и младежки дейности“ 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на Отдел "Административно и информационно обслужване"

Списък на допуснатите кандидати  18/04/2020 , 09:09 Списък на недопуснатите кандидати  18/04/2020 , 09:09 Система за определяне на резултатите  18/04/2020 , 09:09

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване” 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит…

Конкурси за възлагане на управлението на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД

На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и Заповеди №10-00-1051 и № 10-00-1052 от 30.03.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора, се публикува,…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Опазване на обществения ред и управление при кризи"

Списък на допуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:19 Списък на недопуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:19 Система за определяне на резултатите 27/03/2020 , 09:19

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Европейски програми и международно сътрудничество"

Списък на допуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:09 Списък на недопуснатите кандидати  27/03/2020 , 09:09 Система за определяне на резултатите 27/03/2020 , 09:09

Конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”   1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с…

Горещ телефон
за сигнали