Конкурси и обявления за работа

Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД

На основание чл.60 от Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие, Решение № 266/30.04.2020г. на Общински съвет и Заповед № 10-00-1468/29.05.2020г. на Кмета на Община Стара Загора   О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД Стара Загора…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел "Устройство на територията"

Списък на допуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:05 Списък на недопуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:05 Система за определяне на резултатите  15/05/2020 , 17:05

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Туризъм и младежки дейности"

Списък на допуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:00 Списък на недопуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:00 Система за определяне на резултатите  15/05/2020 , 17:00

Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт в Отдел „Устройство на територията"

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел „Устройство на територията“, Дирекция „Строителство и инвестиции“ 1. Минимални изисквания и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна…

Горещ телефон
за сигнали