Конкурси и обявления за работа


Община Стара Загора набира инструктори за "Въжена градина"

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“  и Парк „Артилерийски“. Необходими документи: СV – автобиография; Копие на диплома за образование /минимум средно образование/; Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма. Документи се подават…

Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД

На основание чл.60 от Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие, Решение № 266/30.04.2020г. на Общински съвет и Заповед № 10-00-1468/29.05.2020г. на Кмета на Община Стара Загора   О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД Стара Загора…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел "Устройство на територията"

Списък на допуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:05 Списък на недопуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:05 Система за определяне на резултатите  15/05/2020 , 17:05

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел "Туризъм и младежки дейности"

Списък на допуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:00 Списък на недопуснатите кандидати  15/05/2020 , 17:00 Система за определяне на резултатите  15/05/2020 , 17:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали