Конкурси и обявления за работа


Конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“

На основание Заповед № 10-00-1101/ 25.05.2021 г. на Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл. 90, ал. 1 и 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, Община Стара Загора обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен уредник“ в къща музей „Гео Милев“ Място на работа: Къща музей…

Конкурс за заемане на длъжността "Уредник" в музей "Литературна Стара Загора"

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА На основание Заповед №10-00-774/13.04.2021г. на Кмета на Община Стара Загора,  във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда    О  Б  Я  В  Я  В  А: Конкурс за заемане на длъжността „Уредник” в музей „Литературна Стара Загора“   Код по НКПД 2621-6004  …

Конкурс за управител на "Мересев" ЕООД

На основание чл.62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 902/25.03.2021г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-602/29.03.2021г. на Кмета на Община Стара Загора   О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за управител…

Обява за подбор по документи за длъжността "Младши специалист, отлов животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист, отлов животни“ към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Участва в екипите по залавяне и транспортиране на безстопанствени животни /кучета/.    2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: Минимална образователна степен – Средно образование Специалност  – Ветеринарен техник е предимство…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали