Конкурси и обявления за работа


Процедура за набиране и подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" /на граждански договор/

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ - процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара…

Обява за подбор по документи за длъжността "Електротехник, поддръжка на сгради“ към Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Електротехник, поддръжка на сгради“, Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ 1. Кратко описание на длъжността: Осигурява функционирането и поддържането на техническото състояние на електрооборудването на ел. инсталациите в централната сграда на администрацията и сградите, ползвани от администрацията. Работа с агрегата за аварийно…

Обява за подбор по документи за длъжността "Младши специалист, отлов животни“ към Общински приют за безстопанствени животни

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Младши специалист, отлов животни“ към Общински приют за безстопанствени животни 1. Кратко описание на длъжността: Участва в екипите по залавяне и транспортиране на безстопанствени животни /кучета/.    2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: Минимална образователна степен – Средно образование Специалност  – Ветеринарен техник е предимство…

Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на Защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Стара Загора

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед №10-00-1211/02.06.2021 г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на Защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания , гр. Стара Загора І. Характер на дейността…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Стара Загора

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1209/02.06.2021 г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания гр. Стара Загора І. Характер на дейността Директорът на дома за пълнолетни лица с физически…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска Детска ясла № 3 „Маргаритка”

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1210/02.06.2021г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на общинска Детска ясла № 3 „Маргаритка” І. Характер на дейността Директорът на детската ясла организира, ръководи и контролира цялостната дейност на заведението съгласно…

Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 10-00-1212/02.06.2021 г. на Кмета на общината, Община Стара Загора обявява Конкурс за заемане на длъжността „Управител” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“, гр. Стара Загора І. Характер на дейността Управителят организира, ръководи…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали