Конкурси и обявления за работа


Конкурс за управител на „Дерма Гард - Стара Загора“ ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 40, ал. 1 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, Решениe № 1862/28.07.2022г. на Общински съвет Стара Загора…

Обява за подбор по документи за длъжността "Биолог", Звено "Зоопарк"

Кратко описание на длъжността: Съдейства на ръководителя на зоопарка по прилагане на изискванията на Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни. Осъществява дейности по адаптиране на условията за отглеждане…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали