Конкурси и обявления за работа

Конкурс за избор на управител на Областен Информационен Център – Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: Минимални изисквания: Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен „магистър”. Управленски опит: минимум 1 година. Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне…

Конкурс за управител на „Обредни дейности” ЕООД

Община Стара Загора, на основание чл. 62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 386/25.06.2020 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1979/15.07.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява Конкурс за управител на…

Конкурс за управител на „Мересев” ЕООД

Община Стара Загора, на основание чл. 62 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Решениe № 385/25.06.2020 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-1980/15.07.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява Конкурс за управител на…

Обява за подбор по документи за длъжността "Огняр - поддръжка"

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА  ДЛЪЖНОСТТА  „ОГНЯР-ПОДДРЪЖКА“,  ЗВЕНО „СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ“ 1.Кратко описание на длъжността: Осигурява нормална работа на отоплителната инсталация в централната сграда на администрацията през есенно-зимния сезон. Води отчет за разходите в отоплителната инсталация и оформя всички документи. Поддържа водопроводната…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Началник на отдел „Спортни дейности“

Списък на допуснатите кандидати 26/06/2020, 09:54 Списък на недопуснатите кандидати 26/06/2020, 09:54 Система за определяне на резултатите 26/06/2020, 09:54

Горещ телефон
за сигнали