ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

УПРАВИТЕЛ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „СТАРА ЗАГОРА“

Основни отговорности:

  • Управителят отговаря за правилното стопанисване, опазване и експлоатация на имуществото и активите на база Културен център „Стара Загора“, собственост на Община Стара Загора;
  • изготвя график за използване на базата и отговаря за правилното провеждане на съответните прояви с естетически, културно-просветен, образователен, познавателен и практически характер, както и творческите репетиции на сцената или в определените за целта фоайета;
  • отговаря за изготвянето, актуализирането и съгласуването на всички документи, свързани с организацията и безопасността на работа, многофункционалния режим на ползване, както и изпълнението на всички противопожарни изисквания в база Културен център „Стара Загора“;
  • гарантира и обезпечава с наличната техника в базата реализацията и представянето на иновативни съвременни формати, експериментирането и създаването на авангардни творчески модели и постигането на новаторски художествени решения;
  • предлага конкретни проекти, свързани с използването в максимална степен възможностите на базата и различните партньори и подпомага активно администрацията на Община Стара Загора при формирането и изпълнението на общинската културна политика.

 

Работно време - 8:30 – 17:30 часа (8 часа)

Брой на свободните работни места - 1

Дата, от която работното място е свободно - 01.10.2019 г.

Място на работа – Културен център „Стара Загора“

Степен и област на образование: Минимално образование: средно

Професионален организационен опит: 2 години

Изискван към професията опит: да притежава опит в организирането на различни прояви, сформирането и ръководенето на мотивиран обслужващ екип /осветители, озвучители, сценичен персонал и др./, добро контактуване с различни ползватели на базата и с институциите, свързани с безопасната експлоатация на същата, технически умения и компютърна грамотност

Необходими документи:

  1. Заявление за заемане на длъжността; 
  2. Професионална автобиография;
  3. Копие от документа, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
  4. Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/.

Забележка! Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Документите се подават лично до 10 октомври 2019 г. от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Община Стара Загора, ет. 7, стая 707.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Горещ телефон
за сигнали