Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист, организатор спортни бази", Звено "Спорт за всички и спортни дейности"

Размер на шрифта: A A A

1.Кратко описание на длъжността:

 • Организира работния процес в спортен обект  Плувен басейн.
 • Координира работата между спортния обект и началника на отдел „Спортни дейности“.
 • Разработва графика за работното време на съоръжението и следи за неговото спазване.
 • Води присъствена форма и участва в работния график на спортния обект.
 • Координира и контролира работата на персонала и тренировъчните графици.
 • Материално отговорно лице е на имуществото на спортния обект и отговаря и следи за изправността на повереното му оборудване.

 2. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно образование;
 • Професионален опит – минимум една година ;
 • Удостоверение за  правоспособност за воден спасител.

3Необходими документи:

 • Автобиография/СV;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Удостоверение за правоспособност за воден спасител;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Вид заетост:

 • Пълно работно време.

 

Документите на кандидатите ще се приемат до 31.05.2022 г. /включително/ в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация тел: 042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали