Обява за подбор по документи за длъжността „Старши експерт“, отдел „Разпореждане с общинска собственост“

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността „Старши експерт“, отдел „Разпореждане с общинска собственост“, Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“

 1. Кратко описание на длъжността:
  • Проучва постъпили заявления и извършва необходимите действия по окомплектоване на преписките, свързани с разпореждане с имоти общинска собственост.
  • Проучва преписките по чл.15 и чл.17 от ЗУТ и изготвя всички документи по утвърдената от Кмета процедура в частта, касаеща отдел „Разпореждане с общинска собственост“.
  • Проучва и подготвя отговори на искания по постъпили заявления и жалби.
  • Изготвя справки и копия на документи, налични в архива на отдел „Разпореждане с общинска собственост“ , участва в комисии и др.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Висше образование - минимална образователна степен - „Бакалавър“.
  • Професионален опит – минимум една година.
  • Компютърна грамотност.
  • Кандидати със специалност архитектура, строителство, геодезия и технически науки ще се ползват с предимство.
 3. Необходими документи:
  • Автобиография/СV по европейски образец /със снимка/.
  • Копие от диплом за завършено образование.
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /при наличие на такава/.
 4. Вид заетост:
  • По заместване.

Документите на кандидатите ще се приемат до 31.08.2021 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали