Обява за подбор по документи за длъжността "Шофьор, ученически автобус"

Размер на шрифта: A A A
 1.  Кратко описание на длъжността:
  • Обслужва с превоз ежедневно учениците от населеното място до училището и следи за техническото състояние на зачисления автобус.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Средно образование
  • Свидетелство за управление на МПС, категория „Д“
  • Карта за квалификация на водач на МПС
  • Удостоверение за психологическа годност
 3. Необходими документи:
  • Автобиография/СV
  • Копие от диплома за завършено образование
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/
  • Шофьорска книжка, категория Д
  • Карта за квалификация на водач на МПС
  • Удостоверение  за психологическа  годност
  • Контролен талон
  • Медицинско свидетелство
 4. Вид заетост:
  • Пълно работно време

Документите на кандидатите ще се приемат до 29.12.202З г. /включително/ в стая № 707, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" 107, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа.

Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация тел: 042/614 867.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали