Обява за подбор по документи за длъжността "Работник, Зоопарк", Звено "Зоопарк"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Отговаря за храненето на животните в звено „Зоопарк“.
 • Разпределя  храната на порции за отделните видове животни.
 • Поддържа хигиената на животните, клетките и пространството около тях.
 • Ежедневно наблюдава животните и информира ръководителя на звено „Зоопарк“ при промяна в поведението им или в здравословното им състояние.
 • Участва при профилактични ветеринарни или лечебни мероприятия като помощно лице.
 • Участва при приемането и предаването на животните в звено „Зоопарк“.
 • Поддържа хигиената в стаята на работниците и складовото помещение и др.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – основно.
 • Професионален опит – не се изисква.

 

3. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от документи за завършено образование.

 

Документите на кандидатите ще се приемат до 30.06.2022 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали