Обява за подбор по документи за длъжността "Продавач, билети", Звено "Зоопарк"

Размер на шрифта: A A A

1. Кратко описание на длъжността:

 • Таксува  посетителите в Зоопарка.
 • Води ежедневни, седмични и месечни отчети за приходите от продажба на билети в Зоопарка.
 • Отчита приходите от продадените билети в  отдел „Счетоводство“ на Общината.
 • Отговаря за получаването на билети за таксуване на посетителите в Зоопарка от отдел „Счетоводство“.
 • През зимния период /от м. декември до м. март/ и при необходимост изпълнява задачите на работник, зоопарк.
 • Участва при профилактичните ветеринарни или лечебни мероприятия като помощно лице.
 • Участва при приемане и предаването на животните в звено „Зоопарк“ и др.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Средно образование.
 • Професионален опит – не се изисква.

 

3. Необходими документи:

 • Автобиография/СV.
 • Копие от диплом за завършено средно образование.
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /ако притежава такава/.

 

Документите на кандидатите ще се приемат до 30.06.2022 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали