Обява за подбор по документи за длъжността "Огняр - поддръжка"

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА  ДЛЪЖНОСТТА  „ОГНЯР-ПОДДРЪЖКА“,  ЗВЕНО „СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ“

1.Кратко описание на длъжността:

Осигурява нормална работа на отоплителната инсталация в централната сграда на администрацията през есенно-зимния сезон. Води отчет за разходите в отоплителната инсталация и оформя всички документи. Поддържа водопроводната инсталация и други съоръжения в сградите, ползвани от администрацията в рамките на своята компетентност

Работа с агрегата за аварийно електрозахранване на централната сграда на администрацията.

 

2. Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно образование;
  • Професионален опит –  минимум една година по специалността.
  • Свидетелство за правоспособност  като машинист на котли с високо налягане.

 

3. Необходими документи:

  • Автобиография/СV.
  • Копие от диплом за завършено образование.
  • Удостоверение за правоспособност.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

4. Вид заетост:

  • Пълно работно време.

Документите на кандидатите ще се приемат до 04.08.2020 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“ , Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За допълнителна информация тел: 042/614 633; 042/614 631.

 

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Горещ телефон
за сигнали