Обява за подбор по документи за длъжността "Младши експерт" към Превантивно-информационен център по зависимости

Размер на шрифта: A A A

Превантивно-информационен център по зависимости обявява подбор по документи за длъжността "Младши експерт“ 

1. Длъжност: Младши експерт

2. Изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Степен на образование: висше, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“. Предимство е по-високата образователно-квалификационна степен „Магистър“
2.2. Специалност: „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогически науки“
2.3. Компютърна грамотност: умения за работа с персонален компютър (MS Office – Microsoft Word, Microsoft Excel, електронна поща, интернет)
 
3. Допълнителни изисквания:
3.1. Комуникативност, способност за планиране и организиране на дейността си, за работа в екип, инициативност;
3.2. Умения за разработване, провеждане и координиране на програми и инициативи, изготвяне на анализи, доклади, отчетна документация;
3.3. Отлична езикова култура; владеенето на английски език или друг чужд език е предимство.
 
4. Необходими документи за кандидатстване:
4.1. Автобиография (Europass формат)
4.2. Мотивационно писмо
4.3. Ксерокопия на документи за изискваното образование и допълнителна квалификация (дипломи, сертификати); документ за притежавани умения за работа с персонален компютър
4.4. Препоръки от досегашен работодател или академичен преподавател
 

5. Обявената длъжност се заема по трудово правоотношение с изпитателен срок.

6. Режим на работно време: 8-часов работен ден

7. Подборът ще се проведе на два етапа:
7.1. Допускане по документи, съобразно посочените изисквания
7.2. Интервю с допуснатите кандидати
 
8. Срок за подаване на документи: до 17:30 часа на 16 октомври 2020 г.
 
9. Подаване на документи:
Превантивно-информационен център по зависимости
ул. „Цар Иван Шишман“ № 96
гр. Стара Загора
 
10. Телефон за контакти: 042/23-00-24; 0888/12-64-13

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали