Обява за подбор по документи за длъжността "Електротехник, поддръжка на сгради“ към Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността "Електротехник, поддръжка на сгради“, Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“

1. Кратко описание на длъжността:
Осигурява функционирането и поддържането на техническото състояние на електрооборудването на ел. инсталациите в централната сграда на администрацията и сградите, ползвани от администрацията. Работа с агрегата за аварийно електрозахранване на централната сграда на администрацията.
 
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Средно образование;
  • Квалификация – ел. техник;
  • Професионален опит – минимум две години по специалността;
  • Свидетелство за правоспособност.
3Необходими документи:
  • Автобиография/СV;
  • Копие от диплом за завършено образование;
  • Удостоверение за правоспособност;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
4. Вид заетост:
  • Пълно работно време.

Документите на кандидатите ще се приемат до 09.07.2021 г. /включително/ в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация тел: 042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали