Община Стара Загора набира инструктори за "Въжена градина"

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора набира инструктори за „Въжена градина“ за деца до 14 години в Парк „Митрополит Методий Кусев“  и Парк „Артилерийски“.

Необходими документи:

  • СV – автобиография;
  • Копие на диплома за образование /минимум средно образование/;

Предвид естеството на работа е желателно кандидатите да бъдат в добра физическа форма.

Документи се подават в стая 401, ет.4 в сградата на Община Стара Загора до 22.06.2020 г.  включително.

Процедурата по подбора на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване. За провеждане на събеседването кандидатите ще бъдат допълнително уведомени. Всички одобрени кандидати ще преминат задължително обучение за  работа като инструктори.

Основната дейност на инструктора е да провежда инструктаж на всеки един посетител и да следи за сигурността му. Извършва ежедневна проверка на съоръженията, тяхната надеждност и безопасното им ползване.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали