Конкурси и обявления за работа


Процедура за набиране и подбор на персонал по Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Стара Загора“

Община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал по Проект BG05SFPR002-2.002-0108 „Укрепване на общинския капацитет в община Стара Загора“   Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0108 „Укрепване на общинския капацитет в община Стара Загора“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на…

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "Образователен ромски медиатор" - с. Братя Кунчеви

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "Образователен ромски медиатор" по трудово правоотношение за "Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст" - 1 работно място в с. Братя Кунчеви

Списък на класираните кандидати за длъжности за "Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст"

Списък на класираните кандидати за длъжности за "Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст" Списък на класираните кандидати

Обява за подбор по документи за длъжността "Шофьор, ученически автобус"

 Кратко описание на длъжността: Обслужва с превоз ежедневно учениците от населеното място до училището и следи за техническото състояние на зачисления автобус. Изисквания за заемане на длъжността: Средно образование Свидетелство за управление на МПС, категория „Д“ Карта за квалификация на водач на МПС Удостоверение за психологическа годност Необходими документи: Автобиография/СV…

Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител обявява Конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция „Общински проекти и контрол по строителството“. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър”; Професионален опит…

Списък на допуснатите кандидати за длъжности за "Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст"

Списък на допуснатите кандидати за длъжности за "Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст"

Процедура за набиране и подбор на персонал за комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора

Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и Хан…

Процедура за набиране и подбор на персонал за комплекс от три Центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора

Проектът „Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, изпълняван по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се изпълнява в 3 населени места в Общината – селата Калояновец, Братя Кунчеви и Хан…

Списък на класираните кандидати за длъжности за "Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст"

Списък на класираните кандидати за длъжности за "Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст" Списък на класираните кандидати

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали