Конкурси и обявления за работа


Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Художествена галерия гр. Стара Загора

На основание Заповед №10-00-210/30.01.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора,  във връзка с чл.90, ал.1 и 2 и чл.91 от Кодекса на труда, чл.8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и  чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство   О  Б  Я  В  Я  В …

Обява за подбор по документи за длъжността "Старши специалист", Отдел "Кадастър и регулация", Дирекция "Строителство и инвестиции"

1. Кратко описание на длъжността: Присъства при откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, като подписва протокол обр.2 и получава екземпляр от него за безсрочно съхранение в архива на Общината. Изготвя акт за непълноти /грешки/ в одобрен кадастрален план, оформя и обявява заповедта на заинтересованите собственици.…

Конкурс за управител на "Автосервиз на здравни заведения” ЕООД гр. Стара Загора

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора в търговските дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност, Решение №1937 от 29.09.2022 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 10-00-2340/06.10.2022 г.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали